Pokrycie Kombinacji Warunków W Decyzjach

Pokrycie wszystkich możliwych kombinacji wszystkich wyników pojedynczych warunków w ramach jednej instrukcji.

Present in sylabi