Testsuite

En samling av flere testtilfeller for et testobjekt der etterbetingelsen til en test ofte blir brukt som forutsetning for neste test.

Present in sylabi

Original definition:  Testsuite @ISTQB Glossary