Zestaw Testowy

Zestaw wykonywanych przypadków testowych lub procedur testowych.

Present in sylabi

Original definition:  Zestaw Testowy @ISTQB Glossary