Statisk Analyse

Analyse av programvareprodukter, for eksempel krav eller kode, som gjøres uten å utføre disse. Vanligvis utføres statisk analyse ved hjelp av et verktøy.

Present in sylabi

Original definition:  Statisk Analyse @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term