Pålitelighet

Et programvareprodukts evne til å utføre dets påkrevde funksjoner under spesifiserte betingelser for en spesifisert tidsperiode eller for et spesifisert antall handlinger, når det blir brukt under spesifiserte betingelser.

Present in sylabi

Original definition:  Pålitelighet @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term