Funksjonell Korrekthet

I hvilken grad en komponent eller et system gir korrekte resultater med tilstrekkelig grad av presisjon.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term