Dokładność

Stopień, w jakim moduł lub system zapewnia prawidłowe wyniki z wymaganą precyzją.

Present in sylabi

Original definition:  Dokładność @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term