Lavniveau Testcase

En testcase med konkrete værdier for inputdata og forventet resultat.

Present in sylabi