Vývoj Řízený Chováním

Přístup k vývoji (softwaru), při kterém se tým společně se zákazníkem zaměřuje na dosažení očekávaného chování komponenty nebo systému z pohledu zákazníka, čímž vytváří podklady pro testování.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term