Údržba

Proces modifikace komponenty nebo systému po dodávce s cílem opravy defektů, zlepšení atributů kvality nebo přizpůsobení se změněnému prostředí.

Present in sylabi

Original definition:  Údržba @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term