Testování Robustnosti

Proces testování s cílem určit robustnost softwarového produktu.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term