System Usability Scale

Jednoduchá desetibodová stupnice poskytující souhrnný pohled na subjektivní hodnocení použitelnosti.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term