Procesní Skupina Testování

Skupina (testových) specialistů, kteří napomáhají k definici, údržbě a zlepšování testovacích procesů používaných v organizaci.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term