Ověřovací Test Sestavení (Buildu)

Sada automatických testů, která validuje integritu každého sestavení a ověřuje její klíčovou funkcionalitu, stabilitu a testovatelnost. Jedná se o postup, kdy jsou dodávky sestavovány velmi často (např. agilní projekty) a tato sada testů je pak spouštěna s každým novým sestavením předtím, než je systém/produkt uvolněn pro další testování.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term