Ověřovací Test Sestavení (Buildu)

Sada automatických testů, která validuje integritu každého sestavení a ověřuje její klíčovou funkcionalitu, stabilitu a testovatelnost.

Present in sylabi