Ortogonální Pole

Dvourozměrné pole konstruované pomocí speciálních matematických postupů tak, aby například výběr jakýchkoliv dvou sloupců v poli obsahoval všechny kombinace párů ze všech různých čísel v poli.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term