Nástroj Pro Přezkoumání

Nástroj, který podporuje proces přezkoumání. Mezi jeho typické vlastnosti patří plánování přezkoumání, podpora sledování stavu, podpora komunikace, podpora vzdálené spolupráce při přezkoumání a udržování úložiště pro sběr a reportování metrik.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term