Nástroj K Testování Hypertextových Odkazů

Nástroj používaný k ověření, že se na internetové stránce nenacházejí žádné chybné hypertextové odkazy.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term