Kryptografické Solení (Salting)

Kryptografická technika, která přidává před procesem hashování náhodná data (sůl) do uživatelských dat.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term