Horizontální Sledovatelnost

Sledování požadavků na dané úrovni testů v testovací dokumentaci (např. plán testů, specifikace návrhu testů, specifikace testů, specifikace procedury testů nebo testovací skript).

Present in sylabi

Recommend more content related to this term