Exploze Testovacích Případů

Nepřiměřený nárůst počtu testovacích případů s rostoucí velikostí testovací báze při použití určité techniky návrhu testů. Může k němu dojít také při prvním systematickém použití dané techniky.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term