Bezpečnostní Útok

Pokus o získání neoprávněného přístupu k systému nebo komponentě, zdrojům, informacím, případně pokus ohrozit integritu systému.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term