Anti-Vzor

Opakovaná akce, proces, struktura nebo opakovaně použitelné řešení, které se původně zdálo prospěšné a je běžně užívané, ale je neefektivní a/nebo kontraproduktivní v praxi.

Present in sylabi

Original definition:  Anti-Vzor @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term