Analýza Příčin a Důsledků Vad

Systematický přístup k identifikaci rizik a analýze možných způsobů selhání, který se zároveň snaží předejít vzniku těchto rizik.

Present in sylabi