Aktér

Uživatel nebo jiná osoba, která určitým způsobem přichází do styku s testovaným systémem.

Present in sylabi

Original definition:  Aktér @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term