Agilní Manifest

Prohlášení o hodnotách, které jsou základem pro agilní vývoj softwaru. Tyto hodnoty jsou: (preferování) jednotlivců a interakcí před procesy a nástroji, (preferování) reakce na změnu před sledováním plánu, (preferování) spolupráce se zákazníkem před vyjednáváním o smlouvě.

Present in sylabi

Original definition:  Agilní Manifest @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term