Testavslutning

Aktiviteten som gjør testmidlene tilgjengelig for senere bruk, etterlater testmiljøene i en tilfredsstillende tilstand og kommuniserer resultatene av testingen til relevante interessenter.

Present in sylabi

Original definition:  Testavslutning @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term