Tankekart

Et diagram for presentasjon av ord, ideer, arbeidsoppgaver eller andre enheter som er koplet til og gruppert rundt et sentralt nøkkelord eller en sentral ide. Tankekart brukes for å generere, visualisere, strukturere og klassifisere ideer, som hjelpemiddel i undersøkelser, organisering, problemløsning, beslutningsprosess og skriving.

Present in sylabi

Original definition:  Tankekart @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term