Modulintegrasjonstesting

Testing som utføres for å finne feil i grensesnittene og samspillet mellom integrerte komponenter.

Present in sylabi