Feilaktig Positivt Resultat

Testresultat som feilaktig fører til en feilrapport selv om slik feil ikke eksisterer i testobjektet .

Present in sylabi