Utskiftbarhet

I hvilken grad en komponent eller et system kan erstatte en annen spesifisert komponent eller system for samme formål i det samme miljøet.

Present in sylabi

Original definition:  Utskiftbarhet @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term