Stresstesting

En type ytelsestesting som brukes for å evaluere et system eller en komponent på eller utenfor grensene av dets antatte eller spesifiserte belastning, eller med redusert tilgjengelighet av ressurser som minne eller servere.

Present in sylabi

Original definition:  Stresstesting @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term