Risikokategori

Et sett med risikoer gruppert ved å bruke en eller flere felles egenskaper som kvalitetsegenskap, årsak, sted eller potensiell effekt av risikoen: En spesifikk samling av produktrisikotyper er relatert til typen testing som kan utføres for risikostyring innenfor risikotypen. For eksempel kan en risiko som ?misforstått brukerinteraksjon? håndteres med brukbarhetstesting.

Present in sylabi

Original definition:  Risikokategori @ISTQB Glossary