Risikobehandling

Prosessen hvor beslutninger blir tatt og forbyggende tiltak blir implementert for å redusere eller holde risiko innenfor spesifiserte nivåer.

Present in sylabi

Original definition:  Risikobehandling @ISTQB Glossary