Rammeverk for Testautomatisering

Et verktøy som gir et miljø for testautomatisering. Det omfatter vanligvis en testramme og testbiblioteker.

Present in sylabi