Kompilator

Softwareverktøy som oversetter programmer uttrykt i høynivå programmeringsspråk til maskinkode.

Present in sylabi

Original definition:  Kompilator @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term