Framdriftsrapport for Test

En testrapport produsert med jevne mellomrom om fremdriften av testaktiviteter mot en base, risiko og alternativer som krever en beslutning.

Present in sylabi