Feilmodus

Den fysiske eller funksjonelle manifestasjon av et problem. Et system i feilmodus kan f.eks. være unormalt tregt, gi feil utdata, eller kjøringen kan være fullstendig terminert.

Present in sylabi

Original definition:  Feilmodus @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term