Testowanie Akceptacyjne Przez Użytkownika

Rodzaj testu akceptacyjnego wykonywanego w celu ustalenia, czy użytkownicy dla których przeznaczony jest system, akceptują go.

Present in sylabi