Ustanawianie (IDEAL)

Faza w modelu IDEAL, podczas której planuje się jak organizacja osiągnie swoje zamierzenia. Ta faza składa się z czynności ustalenia priorytetów, opracowania podejścia oraz planowania działań.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term