Odsetek Wykrytych Defektów

Liczba defektów wykrytych na poziomie testowania podzielona przez liczbę defektów wykrytych w całym cyklu życia oprogramowania (na poziomie testów i później).

Present in sylabi

Learn more