Perspectief Gebaseerd Reviewen

Een reviewtechniek waarbij reviewers het werkproduct vanuit verschillende gezichtspunten beoordelen.

Present in sylabi