Przegląd Oparty Na Perspektywie

Technika przeglądu, w której przeglądający oceniają produkt prac z różnych punktów widzenia

Present in sylabi