Gebruikscontext

Gebruikers, taken, apparatuur (hardware, software en materialen) en de fysieke en sociale omgevingen waarin een softwareproduct wordt gebruikt.

Present in sylabi

Original definition:  Gebruikscontext @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term