Zarządzanie Ryzykiem

Proces radzenia sobie z ryzykiem.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term