Testowanie W Oparciu O Historyjki Użytkownika

Czarnoskrzynkowa technika projektowania testów, w której przypadki testowe są projektowane w oparciu o historyjki użytkownika, by zweryfikować poprawność ich implementacji.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term