Testowanie Systemowe

Poziom testów, który koncentruje się na sprawdzeniu, czy system jako całość spełnia określone wymagania.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term