Testowanie Integracyjne

Testowanie wykonywane w celu wykrycia defektów w interfejsach i interakcjach pomiędzy modułami lub systemami.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term