System Z Zamkniętą Pętlą

System, w którym działanie sterujące lub wejście zależą od wyniku lub zmian w wyniku.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term