Wyciek Pamięci

Błąd dostępu do pamięci w logice programu wykonującego dynamiczną alokację pamięci polegający na niezwalnianiu pamięci po zaprzestaniu jej używania.

Present in sylabi

Original definition:  Wyciek Pamięci @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term