Wielosystem

Złożone, heterogeniczne, rozproszone systemy, które mogą być zagnieżdżone w sieciach na wielu poziomach i w wielu połączonych dziedzinach, ukierunkowane na rozwiązywanie interdyscyplinarnych problemów i zamierzeń o wielkiej skali, na ogół bez wspólnej struktury zarządczej.

Present in sylabi

Original definition:  Wielosystem @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term